Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare aspecten van het professionele handelen die een indicatie geven van de kwaliteit van de zorgverlening. In 2009 is men gestart met een project waarbij deze kwaliteitsindicatoren werden ingevoerd binnen de fysiotherapie. Het zijn indicatoren over praktijkinformatie, het fysiotherapeutisch handelen en de patiëntenervaringen. Doel hiervan is het bevorderen van de transparantie van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en het verder uniformeren van de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen verschillende partijen informatie over hoe het met de zorg is gesteld binnen de praktijk. De overheid betrekt deze informatie in haar beleid, de zorgverzekeraars bij de zorginkoop en U kunt aan de hand van de informatie inzicht krijgen in hoe Uw praktijk het doet in verhouding tot andere praktijken.

Onze praktijk neemt deel aan het CQ-index. Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in onze praktijk, is Uw ervaring over onze zorg belangrijk. Wij willen U dan ook vragen om deel te nemen aan het project. Dit houdt in dat U via internet een vragenlijst invult. Met de resultaten van deze vragen lijst over de kwaliteit van zorgverlening in onze praktijk, kunnen inspelen op onze minder sterke punten.

Wilt U deelnemen aan het project en Uw mening over onze zorgverlening kenbaar maken dan kunt U zich aanmelden aan de balie of bij Uw behandelend fysiotherapeut.