SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten)

SOLK bij kinderen en jongeren

Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) zijn klachten waar geen oorzaak voor gevonden kan worden. Het gaat hierbij om chronische pijnklachten zoals hoofdpijn, functionele buikpijn, chronische pijn in houdings- en bewegingsspieren en chronische moeheid. Chronische pijn heeft grote gevolgen op het dagelijks leven van een kind: schoolverzuim, geen sport en hobby’s meer kunnen uitvoeren en op sociale activiteiten.
Wanneer uw kind pijn heeft zonder dat er een oorzaak voor gevonden wordt, kan onze kinderfysiotherapeut u en uw kind begeleiden om stapsgewijs de activiteiten weer op te bouwen en te leren omgaan met de klachten.
Bij vragen, neem gerust contact met ons op.