Perifeer arterieel vaatlijden

Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens, etalagebenen)

Perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens, etalagbenen) is een vaataandoening veroorzaakt door slagaderverkalking. Het wordt gekenmerkt door een vernauwing in de bloedvaten van de benen. De bloedvaten zorgen ervoor dat onze spieren van zuurstof worden voorzien en daardoor goed kunnen functioneren. Bij een vernauwing van de bloedvaten kan er minder zuurstof naar de spieren worden gebracht.

 

Bij lichamelijke inspanning, zoals lopen, hebben de spieren meer zuurstof nodig dan door de vernauwde bloedvaten kan worden aangevoerd. Dit zuurstoftekort zorgt voor verzuring waardoor klachten als stekende pijn, kramp, tintelingen, vermoeidheid of een stijf, zwaar gevoel optreden. Door rust te nemen, vermindert de behoefte aan zuurstof in de spieren en verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaak binnen enkele minuten. Door deze klachten zijn dagelijkse activiteiten soms moeilijk te volbrengen.

 

De behandeling van deze klachten bestaat uit gesuperviseerde looptherapie om de verdere ontwikkeling van slagaderverkalking tegen te gaan en de pijnvrije loopafstand te vergroten waardoor men een betere kwaliteit van leven gaat ervaren. De verklaring hiervoor is dat looptherapie zorgt voor:

  • Betere bloeddoorstroming
  • Betere stofwisseling in de spieren
  • Efficiënter gebruik van zuurstof
  • Verbeterd looppatroon
  • Positief effect op de risicofactoren van slagaderverkalking

De looptraining heeft het beste resultaat als u deze ondergaat bij een gespecialiseerde claudicationetfysiotherapeut. Heeft u last van perifeer arterieel vaatlijden en bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden qua therapie dan kunt u contact opnemen met onze claudicationettherapeut. Deze zal de mogelijkheden met u bespreken gericht op uw persoonlijke situatie en hulpvraag.