Kinderleefstijlcoaching

Een kinderleefstijlcoach brengt de dagelijkse manier van leven van het kind in kaart op het gebied van het kind zelf (slaap, voeding, bewegen, gezondheid), maar ook binnen het gezin (familieomstandigheden, gedrag, stress) om de dagelijkse gewoonten te veranderen aansluitend bij de doelen van het kind en de ouders samen. Deze doelen kunnen variëren van afvallen, het prettiger laten voelen van het kind tot het leggen van een basis voor een goede toekomst op het gebied van leefstijl. Een leefstijlcoach vertelt jullie niet wat jullie moet doen, maar gaat samen met jou en je gezin op zoek naar wat jullie kunnen en willen doen om te veranderen op allerlei vlakken die bijdragen aan het behalen van jullie doelen, ook waar je misschien nog niet aan had gedacht (afvallen heeft bijv. niet alleen te maken met voeding en bewegen, maar kan ook worden beïnvloed door slechte slaap of stress).