Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen door te bewegen en te spelen hun vaardigheden en (fijne en grove) motoriek. Sommige kinderen kunnen echter ontwikkelingsgerelateerde problematiek vertonen, de ontwikkeling kan vertraagd of afwijkend verlopen. De oorzaak hiervoor kan door verschillende aandoeningen aan het lichaamsstelsel, het houdings- of bewegingsapparaat of door gebrek aan lichamelijke activiteit komen. De kinderfysiotherapeut benadert het kind in de relatie met zijn omgeving en houdt rekening met opvoedkundige en gedragsmatige ontwikkelingsaspecten.

 

Heeft uw kind een achterstand in zijn/haar bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden of heeft u vragen over de (motorische) ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact opnemen met onze kinderfysiotherapeut voor een gezamenlijk gesprek en/of eerste testmoment. Hier kan de fysieke fitheid van uw kind in kaart gebracht worden en een gezamenlijk plan gemaakt worden hoe het probleem aangepakt kan worden.

 

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
 • Longaandoeningen (astma/cystic fibrosis)
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Excessief huilen bij zuigelingen
 • Spierziekten
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten
 • Overgewicht in relatie tot bewegen
 • Heupklachten, zoals M. Perthes
 • Knieklachten
 • Billenschuiven of tenenlopen
 • Voorkeurshouding of scheef en/of afgeplat hoofdje (brachy- en/of plagiocephalie)
 • Te vroeg geboren baby’s/te laag geboortegewicht in verhouding met de zwangerschapsduur (Pre-/dysmaturiteit)
 • Slappe of overstrekkende zuigeling
 • Obstretische Plexus Brachialis Laesie (ook Erbse parese genoemd) als gevolg van een geboortetrauma

Zuigelingen (kinderen van 0-2 jaar) worden thuis in hun eigen vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld. Peuters en schoolkinderen worden in de praktijk onderzocht en behandeld. Indien het nodig is kan in overleg met ouders en leerkrachten op school behandeld worden.

 

Naast algemene kinderfysiotherapie heeft onze collega Jenny Eghuizen-Figge zich ook gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met het Down-syndroom, obesitas en de nazorg met betrekking tot prematuren (te vroeg/licht geboren baby's).