Lijst voor chronische fysiotherapie

De lijst Borst is een lijst voor vergoeding van chronische fysio- en oefentherapeutische behandelingen. Deze lijst is door de wetgever opgesteld en bepaald welke behandelingen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding volgens een chronische code. Dit wil zeggen dat ze vergoed worden vanuit de basisverzekering.

LET OP: Niet alle chronische aandoeningen hebben een chronische code. De aandoeningen die géén chronische code hebben worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering en wel voor zover u ervoor verzekerd bent. Dit geeft zéér vaak verwarring. De arts of specialist heeft gezegd dat u een chronische klacht/aandoening heeft. U komt bij de fysiotherapeut en die zegt dat uw aandoening niet op de lijst voorkomt van chronische aandoeningen die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen. Het kan dus zijn dat u chronische klachten heeft, maar dat u niet in aanmerking komt voor een chronische vergoeding, omdat de aandoening niet op de lijst voorkomt.

Komt uw aandoening voor in de onderstaande lijst, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. (behalve als expliciet vermeld is dat het géén chronische code is).
Om voor vergoeding in aanmerking te komen gelden tevens de volgende voorwaarden:

  1. U moet een medische aandoening hebben die voorkomt op de ‘Chronische lijst Borst’ klik hier voor deze lijst
  2. De diagnose moet gesteld zijn door een specialist.
  3. U heeft een schriftelijke verwijzing nodig van een specialist of huisarts.
  4. Op de verwijzing moet staan: de diagnose, de datum, verwijzing voor fysiotherapie/manuele therapie, een handtekening van de arts en dat het een chronische aandoening is.
  5. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering (of door uzelf) betaald.