Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

DTF staat voor “Directe Toegankelijkheid in de Fysiotherapie”. Met ingang van 1 januari 2006 is de DTF ingevoerd. Dit houdt in, dat U vanaf 1 januari 2006 bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunt gaan zonder dat U daarvoor een verwijsbriefje bij de huisarts hoeft te halen. Dit geldt eveneens voor de verbijzonderde vormen van fysiotherapie zoals manuele therapie en oedeemtherapie. Natuurlijk mag U nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt U ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat U weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft echter de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij U aangeeft dat U dat niet wenst. Als U besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of U bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij U bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer U wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met U aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller U behandeld kunt worden, hoe sneller U herstelt.

Wilt U zich melden voor DTF vul dan het contactformulier in en lees deze folder voor extra informatie (over vergoeding van DTF, krijgt mijn huisarts informatie, enz.).

Kan iedereen zich zomaar aanmelden?
Ja dat kan. U kunt rechtstreeks bij de fysiotherapeut van uw keuze een afspraak maken. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat de meeste mensen heel goed in staat zijn om te bepalen of ze rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunnen gaan of dat ze beter eerst even een afspraak met de huisarts kunnen maken.

Wat te doen bij twijfel?
Als U niet zeker weet of fysiotherapie voor uw klacht de goede keuze is kunt U natuurlijk ook, zoals U misschien al gewend was, gewoon een afspraak met de huisarts maken voor een verwijzing.

Wat gebeurt er bij het eerste bezoek bij DTF?
Bij het eerste bezoek aan de fysiotherapeut voert de fysiotherapeut eerst een screening uit.
Indien de fysiotherapeut van mening is, dat de klacht door hem kan worden behandeld, voert hij aansluitend of bij een vervolgafspraak een nader onderzoek uit, ook wel intake genoemd.
De uitkomst hiervan wordt door de fysiotherapeut met U besproken.

Nu zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Als tijdens de screening of intake blijkt dat uw klacht door de fysiotherapeut kan worden behandeld, zal de fysiotherapeut dit met U bespreken en samen met U een behandelplan opstellen en wordt een vervolgafspraak gemaakt.
  • Als tijdens de screening of de intake blijkt, dat U beter door een collega met een (andere) specialisatie kunt worden behandeld, zal hij dit met U bespreken en U doorsturen.
  • Als tijdens de screening of intake blijkt, dat een behandeling niet nodig is, zal hij dit ook met U bespreken en eventueel advies geven over wat U er zelf aan kunt doen.
  • Als tijdens de screening blijkt, dat uw klacht niet met fysiotherapie kan worden behandeld, zal de fysiotherapeut U adviseren een afspraak met de huisarts te maken.
  • Als tijdens de screening of intake blijkt, dat er mogelijk iets anders aan de hand kan zijn of nog iets aan de hand kan zijn wat een goede en veilige behandeling in de weg kan staan, zal de fysiotherapeut dit met U bespreken en u adviseren een afspraak met de huisarts te maken voor nader onderzoek.

Wat is het voordeel van DTF?
Het grote voordeel is, dat U meestal meteen op het goede adres bent en dat U dus sneller met de therapie kunt starten.

Wordt het wel vergoed?
Bijna alle verzekeraars vinden DTF heel belangrijk en hebben dit dan ook in de polis van hun aanvullende verzekeringen opgenomen. Voorwaarde voor vergoeding is, dat de fysiotherapeut ingeschreven staat in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en dat hij/zij behandeld volgens de door het KNGF opgestelde richtlijnen. Alle medewerkers van onze praktijk voldoen aan deze voorwaarden.
Voordat u een afspraak met de fysiotherapeut maakt is het verstandig om even in uw verzekeringspolis na te lezen of uw zorgverzekeraar ook DTF vergoed of om even uw zorgverzekeraar te bellen met de vraag of zij DTF vergoedt. Mocht u vooraf bij een arts zijn geweest, vraag dan om een verwijzing. Dit scheelt u de kosten van een screening.