Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is gericht op het behandelen van mensen met kanker. Hierbij worden vaak 3 patiëntencategorieën onderscheiden:

 

  1. Mensen die genezen zijn van kanker en restverschijnselen hebben overgehouden aan de ziekte en de behandeling ervan.
  2. Mensen die middenin het behandeltraject verkeren zoals een operatieve ingreep, chemotherapie, bestraling, medicatie, enzovoort.
  3. Mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Het doel van de fysiotherapie is afhankelijk van de patiëntencategorie waarin iemand zich bevindt. Bij de eerste groep wil men klachten genezen of deze onder controle krijgen zodat ze een zo klein mogelijke invloed hebben op het dagelijkse leven. Bij groep 2 wil men de behandeling zo goed mogelijk doorkomen met zo min mogelijk bijwerkingen en een beter resultaat van de behandeling bewerkstelligen. Bij de derde groep wil men de kwaliteit van leven zo goed als mogelijk houden.

 

Omdat de klachten bij kanker erg divers van aard kunnen zijn (vermoeidheid, pijn, bewegingsbeperking, lymfoedeem, verminderde spierkracht, littekens, enzovoort) is er niet een standaardbehandeling voor deze aandoening. De oncologiefysiotherapeut is gespecialiseerd in het grondig analyseren van uw gezondheidsprobleem en kan hierbij een adequaat behandelplan opstellen.

 

Bent u geconfronteerd met de ziekte kanker en wilt u weten of fysiotherapie voor u meerwaarde kan betekenen dan kunt u contact opnemen met onze oncologiefysiotherapeut. Samen zullen we de mogelijkheden met u bespreken gericht op uw persoonlijke situatie en hulpvraag.